Yargı Çerçideresi’nin peşkeş çekilmesine izin vermedi |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Yargı Çerçideresi’nin peşkeş çekilmesine izin vermedi
Share 8 Mayıs 2019

Ankara Yenişehir Kooperatifi’nin üyeleri kimler?

 

 

Etlik Şehir Hastanesi’nin tam karşısında, imar planında kamu hizmet alanı olan Yenimahalle Çerçideresi, 64784 ada 1, 2, 3 ve 64785 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin kamu yararına aykırı olarak üst üste plan değişiklikleri yapıldı.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bu alana dair plan değişikliklerine açtığı davalar devam ederken,  kamu mülkiyetindeki alan Ankara Yenişehir Kooperatifi’ne satıldı. Satışın ardından alan turizm konut ticarete dönüştürüldü. Ankara 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, dava konusu işlemlerin açıkça hukuka, şehircilik ilkelerine, bölge şartlarına, planlama esaslarına aykırı olduğunu belirterek yürütmesini durdurdu.

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargının kamu yararını gözeterek dava konusu işlemin yürütmesinin kamu yararı adına sevindirici olduğunu belirterek yetkililere “Sürecin takipçisiyiz. Etlik Şehir Hastanesinin hemen yanında kamu arazisi olan bu alan rant için kimlere peşkeş çekildi. Davalar devam ederken arazi satışı neden yapıldı? Ankara Yenişehir Kooperatifi’nin üyeleri kimler?” sorularına yöneltti.

 

 

Karar ders niteliğinde

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçesinin ders niteliğinde olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

 

 

“Mahkeme gerekçesinde ‘Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun bilirlikte değerlendirilmesinden üst kademe planda ‘kamu kurum ve kuruluş alanı’ olarak ayrılmış taşınmazların bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanmadan plan hiyerarşisi de gözetilmeden ‘ticaret+turizm+konut’ kullanımına ayrıldığı, ‘ticaret+turizm+konut’ şeklinde tanımlanan karma kullanım kararında ‘ticaret’ hariç diğer kullanımların hangi oranda inşa edileceklerinin belirsiz olduğu teknik altyapı alanları ayrılmadığı, nüfus yoğunluğuna ilişkin bir açıklamanın yer almadığı, inşaat katsayısının (emsal) belirlenmediği anlaşıldığından, bölge şartlarına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varılmakla, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir.  Öte yandan dava konusu işlemin genel düzenleyici bir işlem olduğu dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç, imkansız zararlar doğuracağı da açıktır. Hukuka aykırılığı olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi’ ifadeleriyle söz konusu işlemlerin hukuka aykırılığı ortaya konulmuştur.”

 

 

Alana dair tüm plan değişikliklerine dava açtık

 

 

Candan, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı plan değişikliği sürecini şöyle özetledi:

 

 

“Yenimahalle Çerçideresi, 64784 ada 1, 2, 3 ve 64785 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 14.06.2016 tarih ve 1196 sayılı meclis kararı ile dava konusu plana konu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği onaylandı. Bu meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle  dava açtık, bu davada karar verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Bu dava devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 27.11.2016 tarih ve 2392 sayılı meclis kararı ile aynı alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği plan notu ilavesi teklifi onaylandı. Bu meclis kararının iptali için de dava açtık.  Keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporu üst ölçekli 1/25000 ölçekli plan kararlarına, bölge şartlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu tespit edildi. Bu dava devam ederken üst ölçekli plan değişikliği yaptılar. 14.02.2019 tarih ve 266 sayılı meclis kararı ile aynı alana ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği onaylandı. 1/25000 ölçekli nazım imar planında alan ‘kamu kurum ve kuruluşları’ kullanımındadır. Dava konusu meclis kararı ile kamu kurum ve kuruluşları alanı değiştirilerek, konut-ticaret alanı kullanım kararı öngörüldü. Bu plan değişikliğinin iptali için de dava açtık. Ankara 8. İdare mahkemesi de plan değişikliklerinin yürütmesini durdurdu.”

 

 

Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesine karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz

 

 

Candan, şöyle devam etti:

 

 

“Davalar devam ederken, 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de  Büyükşehir Belediyesi’nin bazı mülkiyetlerinin satışına ilişkin ihale yapıldığını tespit ettik. Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak,  26 Şubat 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Bu alana dair imar planı değişikliği için dava açtığımızı, davalar ve yargı süreçleri devam ederken bu ihalelerin yapılmaması  gerektiğini belirttik. Büyükşehir Belediyesi alana dair yürütmeyi durdurma ve iptal kararı olmaması gerekçesiyle talebimizi reddetti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu ret kararını da yargıya taşıdık ve dava açtık. Bu ihalelerin yapılması hukuka uygun olmayacağını ve telafisi imkansız zararlar doğacağını ifade ederek anılan taşınmazın satışı ihalesinin iptal edilmesini talep ettik. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya ve kamu arazilerinin peşkeş çekilmesine  karşı hukuksal mücadeleye devam edeceğiz.”

 

 

 

 

Kaynak : Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 


Yorum yazmak için


Editör: MATT HICKMAN   İngiliz mimarlık firması Grimshaw’un Los Angeles ofisi, 30.000’den fazla öğrencisi olan genç bir kolej olan Santa Monica College’da (SMC) 21.000 metrekarelik bir sanat kompleksi için planlar yaptı.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org