KESİK MİNARE’YE MÜDAHALE DOĞRU DEĞİLDİR. |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
KESİK MİNARE’YE MÜDAHALE DOĞRU DEĞİLDİR.
Share 10 Mayıs 2019

KESİK MİNARE “AÇIK HAVA MÜZESİ” OLARAK KALMALIDIR.

 

 

 

 

 

Antalya, Kaleiçi, Arkeolojik sit alanı içinde bulunan, Vakıflar Mülkiyetindeki Kesik Minare Cami, inşa edildiği tarihten günümüze kadar Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşamış, tapınak, bazilika,kilise ve cami olarak kullanılmıştır….

 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 13.05.1992 tarih ve 1442 sayılı kararıyla onaylı Kaleiçi kentsel ve II. Derece Arkeolojik Sit alanını Koruma Amaçlı İmar planında;
“Kültür varlığı olarak tescillerinin değerlendirilmesinde taşınmazın tarihi, mimari estetik, mahalli ve sanat tarihi açısından değerinin BİR BÜTÜN OLARAK göz önüne alınması gerektiği düşünülerek “AÇIK HAVA MÜZESİ” kullanım plan kararı getirilmiştir.
Yine, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27.08.2012 tarih ve 867 sayılı Kararıyla da; “Yapının her dönemin ve kullanımının izlerini taşıyan tek yapı olması, temsil ettiği bu dönemler ve kullanımlar ile evrensel bir değer taşıyan anıtsal bir yapı olması ve yapılan bilimsel kazı çalışmaları sonrası hazırlanan onarım projelerinin yapının taşıdığı tüm izlerin sergilenmesine yönelik mevcut şekliyle konsilidasyon yapılması gerektiği”gerekçesi ile “AÇIK HAVA MÜZESİ” kullanımına yönelik plan kararının devam etmesi yönünde karar almıştır.

 

 

 
Bu karara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce itiraz edilmiş, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 26.09.2012 tarih ve 93 sayılı kararıyla itirazı kabul ederek CAMİ olarak kullanım kararı almıştır. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile birlikte, bu kararın İptali istemiyle Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2013/387 E.sayılı dosya ile dava açmıştır.
Açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldığında, bilirkişiler dava gerekçelerimizi destekler vaziyette; “Yapının ifade ettiği anlamın sadece bir dönemin niteliğinin vurgulanması şeklinde olamayacağı açıktır……. Yapı dönemsel eklemeleri bakımından kendine has bir mimari karakterle günümüze gelmiştir. Dönem içinde farklı dinlerin kullanım yeri olması bakımından özel bir yere sahiptir. Diğer yönden yapının şu anki yada en son kullanımındaki mimarisinden sonra ortaya çıkan yeni bilgileri ile özel bir konumda olduğu, onu özel kılanın sadece son dönem mimari işlev kullanımından ziyada altından çıkan kent tarihi bakımından ifade ettiği anlamıyla birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğidir……… Burada değerlendirilmesi gereken yapının harap ve metruk hale gelmeden önce temsil ettiği özelliklerinden ziyade arkeolojik kazılar ile elde edilen yeni bilgilerle birlikte mevcut durumunun değerlendirilmesi olmalıdır. Yukarıdaki bilgilerde yapının bir çok kullanım döneminin olduğu, bunlardan sadece birisinin ortaya çıkarılarak onarım ve işlevinin getirilmesinin yapının diğer dönemlerinin yok sayılması anlamına geleceği açıktır…… Söz konusu yapının cami işlevine uygun olarak yeniden donatılması durumunda altındaki yada üzerindeki diğer değerlerin bir anlamda yok sayılması anlamına gelecektir…… Burada verilecek işlev yapının kimliğinden ziyade üzerindeki arkeolojik ve mimari değerlerin sergilenmesi işlevi olmalıdır…. Dava konusu taşınmazın üzerinde taşıdığı değerler Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Bu değerlerden birisinin diğerinden üstün ya da önemli olduğunun vurgulanması ötekileri önemsizleştiren ya da yok sayan bir olgu anlamına gelecektir ki bu durum Venedik Tüzüğünün 11.maddesiyle çelişen bir hal oluşturacaktır…”görüşü beyan etmişlerdir.

 

 

 
Antalya 1.İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda 2013/387 E-2014/419 K.sayılı kararıyla işlemin iptaline karar vermiştir. Bu karar davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, temyiz üzerine Danıştay 14. Daire, 2014/6289 E-2016/549 K.sayılı kararı ile ; “Kesik Minare caminin tarihçesinden ve bugün mevcut kalıntı ve izlerden söz konusu yapının ilk inşa edildiği antik dönemden 1896 yılına kadar bir çok defa tadilat, tamirat, ilave ve eklentilerle değiştirilmesine rağmen 19 yy sonlarına kadar hep mabet olarak kullanıldığı, bu bakımdan çeşitli devrelerin mimarlık, sanat ve restorasyon çalışmalarına ait hatıraları bir arada ihtiva etmesi sebebiyle büyük önem arz ettiği, Şehzade Korkut tarafından 15.yy da camiye çevrilip tahrip oluncaya kadar yaklaşık 500-600 yıl cami olarak kullanıldığı…” gerekçesi ile mahkeme kararını bozmuştur.
Daire bu kararı ile dava konusu yapının sadece cami olarak kullanımını ve bu kullanım yönündeki belgeleri esas almış, 500-600 yıl cami olarak kullanılmasının, cami olarak yapılmasına yeterli saymıştır. Bir bütün olarak değerlendirme yapıldığında yapı, 2 yy da tapınak olarak yapılmış, kiliseye çevrilmiş, 15 yy da cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Budurumda 500-600 yıl cami olarak kullanılmadan önce 2 yy ile 15 yy arası 1300 yıl cami dışı ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Bu kadar çeşitlilik gösteren bir yapı, ibadet yerinden öte, estetik, mimari, sanat tarihi açısından ve arkeolojik değerinin daha ön planda tutulması gerekliyken, Cami olarak yapılmasının ısrarını anlamakta güçlük çekmekteyiz. ZiraYapı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültür ve Turizm Alanı” ilan edilen Kaleiçi’nde bulunmaktadır.

 

 

Bunun dışında yapı, yangın görmüş olup büyük ölçüde tahrip olmuştur. Antalya Kaleiçi Korkut Camii (Kesik Minare) Kazı, Konservasyon ve Açık Hava Müzesi Olarak Düzenlenmesi Projesinde de, Yapının statik açıdan oldukça riskli olduğu belirtilmektedir.
Bu hususlar ileri sürülerek, Danıştay kararına karşı, Karar düzeltme yoluna başvurulmuş ise de, Danıştay 14.Daire, 2016/6162 E-2016/6410 K.sayılı kararıyla, Karar Düzeltme istemimizi reddetmiştir.
Antalya 1.İdare Mahkemesi, Danıştay Bozma Kararı uyarınca bu kez, 2016/1408 E-2016/1614 K.sayılı kararıyla davamızın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı, tekrar Danıştay’a, temyiz yoluna başvurulmuş, Temyiz sonucu beklenmektedir.
Ancak yargı süreci devam etmesine karşın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bölgede cami ihtiyacı olmamasına karşın Cami amaçlı restorasyon çalışmalarına hızla devam etmektedir. Sembol haline gelmiş kesik minarenin, minare olarak kullanılmasına yönelik restorasyonu ve üzerinin kapatılması sembol olma özelliğini de kaybedeceğinden, turizm açısından önemini de yitirecektir.
Yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültür ve Turizm Alanı” ilan edilen Kaleiçi’nde bulunmaktadır. Kent Belleğinde “Kesik Minare” ismi mihenk taşı niteliğindedir.
Bu nedenle;
Küçük bir alanı kapsayan Kaleiçi bölgesinde 4 adet büyük cami ve 3 adet mescit bulunmakta olup birçoğu cemaatsizlikten kullanılamaz durumdadır. Ayrıca bölge çoğunlukla turistik dükkanlar, pansiyonlar ve barlardan oluşmaktadır. Bu bölgede ikamet eden insan yok denecek kadar azdır. Bu kadar az ikametin olduğu bir bölge de halen kullanılmayan 4 adet büyük caminin ve 3 adet mescidin olması kamunun ibadet yeri kullanımı için yeterli olduğu düşüncesindeyiz. Bölge tarihsel yapısı ile yoğun ilgi gören bir turistik alandır. Bu durumda yapının AÇIK HAVA MÜZESİ olarak kullanma fonksiyonu daha önem kazanmaktadır. Yapının arkeolojik alan olarak kullanımdaki kamu yararı fonksiyonlandırılarak (camii) kullanılmasından daha fazladır.
Davacı Meslek Odaları olarak sonuna kadar dava gerekçelerimizin arkasında olduğumuzu, devam eden sürecine ilişkin yasal plan sürecini tamamlamadan, fonksiyona yönelik düzenlemenin yapılması ve yapının arkeolojik alan niteliğinin devamı olan “ AÇIK HAVA MÜZESİ” kararının devam ettirilmesinde ve “KENT BELLEGİNİN” değiştirilmemesinde “KAMU YARARI” olduğunun değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.

 

 

 

 

Kaynak : MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

6 Yorum
 1. yani restorasyon tamam da minarenin külahını yapmasanız ne olur sanki. adı üstünde kesik minare, halk koymuş o ismi, bu da restorasyon kurallarına göre bir karinedir sonuçta.

  necdet fincancı | 12 Mayıs 2019

 2. Adı üzerinde “kesik minare”. Nokta. Ne olacak külahını koyduğunuzda kuş mu kondurmuş olacaksınız şimdi?

  Arif Yenidoğan | 14 Mayıs 2019

 3. Dünya Notre Dame ‘ı konuşurken bizim TOKİ ciler yılların Kesik Minaresini camiye çevirelim yarışına girmişler. Bölgede Alaaddin Cami var 50 metre yakınında. Oysa müze olsa ve geçmişin bütün kültürlerini yansıtsa böyle bir kültür başkentinde çok daha iyi olur.

  Lemi Atasun | 14 Mayıs 2019

 4. Artık mahkemeler nasıl restorasyon yapılacağına, hangi dönemin daha önemli olduğuna, hangi işlevin verilmesi gerektiğine üstelik bilirkişi raporlarında aksi söylenmesine rağmen karar verebilmektedirler. Mahkeme dediğimiz de sonuçta artık bağımsız değildir ve etki altındadır. Antalya Mimarlar Odasına teşekkür etmek lazım yine de, tarihe bu durumu not düşürmüşler, bilime tekniğe sanata ve kültüre karşı nasıl kararlar üretildiğini, nasıl kültür alanlarının tektipleştirilmeye çalışıldığını belgelemiş oldular.

  Filiz Ataman | 18 Mayıs 2019

 5. Bu müdahale şekli çok tarafgir, bilirkişi heyetinin de belirttiği gibi “bir dönemi hepsinden üstün tutan” bir anlayışla hazırlanmıştır. Şu andaki iktidarın fikridir netice itibarıyla.

  Serap İçöz | 19 Mayıs 2019

 6. silin ortadan, paşa gönlünüz ne istiyorsa onu yapın, tarihi falan boşverin, tercih kullanın, mühür sizde neye dönüştürmek istiyorsanız, size ne lazımsa onu yapın. bilimsel görüş falan size değmez nasıl olsa.

  necmi yazgan | 20 Mayıs 2019


Yorum yazmak için


Söğütlüçeşme’ye 193 milyonluk AVM için hukuk garabeti: ‘AVM sevdası’ yargı kararını iptal ettirdi 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta megakentin en kıymetli bölgelerinden biri olan Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine ‘jet hızıyla’ 193 milyonluk proje için verilen yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.   Uğur ŞAHİN […]

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org