Sınır Tanımayan Mimarlık |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Sınır Tanımayan Mimarlık
Share 20 Kasım 2017

Arquitectura Sin Fronteras

İspanyolca aslından çeviren: Raşit Gökçeli (Y.Bölge Plancısı, ODTÜ , Mimar İTÜ )

 

 

Misyon, vizyon ve değerlerimiz

 

 

2016-2020 dönemi için ASF’nin (Sınır Tanımayan Mimarlık)  stratejik planını tanıtıyoruz.

 

 

MİSYONUMUZ:

 

 

Yerleşme bölgelerinin iyileştirilmesi;  kişilerin insani koşullara uygun eşit niteliklere sahip, sürdürülebilir, insana yakışır bir meskene sahip olabilmeleri hakkına sahip kılınmaları yönünde çalışmak.

 

 

VİZYONUMUZ:

 

 

202 yılına kadar ASF’ye, İspanya ve çalıştığımız diğer ülkelerde, insani yerleşim ve konut konusunda referans verilen bir (ONGD-NGO) sivil toplum kuruluşu statüsü kazandırmak

 

 

 

 

 

 • Yerleşim birimlerini konut ve yerleşimlerin yaşantı koşullarında gelişiminin motoru olarak ele aldığımızdan, söz konusu yerleşim birimlerinin kendi ihtiyaç ve isteklerinden oluşan ve katılımcı süreçler içerisinde ortaya koydukları projeleri desteklemek
 • Uygulalamalarımızın yerel koşullara uygun ve ilgili çevreye uyum sağlayan teknolojiler kullanılarak yapılması; Getirilen çözümlerin bölgelerin şartlarını göz önünde bulundurmaları gözetilecektir
 • Uyguladığımız projelerin sosyal değişimi hızlandırıcı niteliğe sahip olması, daha nitelikli hayat koşullarını hedeflemesi, toplum içerisindeki en ziyade yardıma muhtaç kitleleri hedeflemesi gözetilecektir.
 • Çabalarımızın sosyal bir farkındalık yaratması; Yaşam çevresi ve kent haklarına ilişkin saldırılar alanında / konusunda toplumsal farkındalık yaratması gözetilecektir.

 

 

 

 

 

 • Etkin iletişim ağları kurarak çalışmak amacı ile kalkınma konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerekli ilişkileri sağlamak, kurmak.
 • Tüm projelerimizde yerel yerleşimlerle bilgi alışverişinde bulunarak yatay işbirliğini güçlü bir biçimde hayata geçirmek.
 • Kendimize (ASF)’ye ait bilgi değer ve tecrübelerimizin en geniş akademik ve mesleki ortamlarda yayılmasını sağlamak.
 • Bilgi tecrübe ve uygulanmış projelerimizi toplum içerisinde en geniş bir biçimde paylaşmak.

 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

 

İDEOLOJİK DEĞERLERİMİZ

 

 

 • İnsan Hakları: İnsan haklarının, bireylerin haysiyetinin çalışmalarımızın temeli olduğuna inanmaktayız.
 • Sürdürülebilir ve bağımsız kalkınma: Eylemlerimiz sürdürülebilir kalkınma perspektifi içerisinde mevcut ihtiyaçları göz önünde bulunduran, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını da hesaba katan özelliklere sahip olacaktır. Söz konusu eylemlerimizin ekonomik ya da teknolojik alanlarda dış bağımlılığa yol açmaması gözetilecektir.
 • Fırsat eşitliği ve eşitlik: Bireylerin insan olarak eşitliğine haysiyetlerine, sosyal, dini ve etnik kökenleri ne olursa olsun inanıyoruz. Projelerimiz kişilerin hangi yaş grubundan olurlarsa olsunlar en genel anlamda fırsat eşitliği, düzgün bir konutta yaşama hakkına saygı gösterecektir
 • Tüm Kültürleri Kapsayıcı Özellik: Çalışmalarımız kültürel  diskriminasyona karşı mücadele yürüten tüm toplulukların değerlerini göz önünde bulunduran, onlara saygı duyan nitelikte olacaktır.
 • Sorumluluk ve Etik:  Eylemlerimizden doğacak her sonuca karşı kuruluşumuzun ve kuruluşumuza ait her bir bireyin sorumluluğunu üstleniyoruz. Etik değerlerimize kamusal ve özel alanda sahip çıkıyoruz.
 • Yatay işbirliği:  Eşit temelde ve bilgi ve deneyimlerimiz ışığında her türlü yatay işbirliğine açığız.

 

 

 • Sosyal Değişim: Çalışmalarımız, gerçek toplumsal değişiklikler yaratacak ve toplum içerisindeki ihtiyaç sahibi kesimlerin hayatında iyileştirmeler getirecek alanlarda yoğunlaşacaktır.
 • Güçlenme stratejimiz: Çalışmalarımız, birey ve toplulukların günlük yaşantısını etkileyen, onlara ekonomik bağımsızlık kazandıran ve kalkınmalarına yol açacak nitelikteki alanlarda / konularda yoğunlaşacaktır
 • Ekonomik, sosyal, kültürel haklar: Çalışmalarımızda, yaşam koşulları ile konut hakkının temel birer insan hakkı olduğunu ve bunların ekonomik ve kültürel haklarla iç içe geçtiklerini göz önünde bulundurmaktayız.

 

 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

 

 • Yatay demokrasi: Tüm birey topluluk, gönüllüler ve çalışanlarımızın katılımını esas almaktayız.
 • Şeffaflık: Hesaplarımızda  (AST’ye ait bütçe v.s.) tam şeffaflık; (Bağışçılar, işbirliğinde bulunduğumuz yerel ve sosyal kuruluşlara karşı). Akçasal işlerde güvene dayanan ilişkiler.
 • Bağımsızlık: Eylemlerimizde tam özerklik ve kararlarımızda tam bağımsızlık.
 • Verimlilik ve etkinlik:  Amaçladığımız hedeflere ekonomik kaynaklarımızın optimizasyonu, personelimizin ve elimizdeki malzemenin en uygun şekilde kullanılması ile ulaşmayı amaçlamaktayız.
 • Katılım: Çalışmalarımızda,  karşımızdakileri dinleme, onların önem atfettikleri hususları göz önünde bulundurma, ve sonra kendi katkımızı koyma yöntemini benimsemekteyiz. Böylelikle muhatap olduğumuz kesimlerin katımının sağlanmasını amaçlamaktayız.
 • İlişkiler ağı içerisinde çalışma becerisi:  Eylemlerimizi konumuz ile ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarınki ile koordine etmekteyiz. Böylelikle çalışmalarımızda karşılıklı bir etkileşim ve verimlilik artışı sağlamaktayız.

 

 

 

 

 

• Gönüllülük : Bireysel gelişme ve sosyal değimin, hedeflediğimiz kitlelerin gönüllü şevkli ve inançlı katılım sayesinde sağlanabileceği inancındayız.
• Uygun çözümler getirme: Projelerimizin uygulanmasında, toplulukların kültürel özellikleri ile uyum sağlayan, en uygun, etkin ve verimli teknolojik çözümlerin tercih edilmesi yeğlediğimiz yöntemdir.
• Dini ve Politik Bağımsızlık: Hiç bir politik parti ya da dini gruba bağlı değiliz. İlişki halinde olduğumuz kitlelere, politik eğilimleri ya da dini bağlantılarına bağlı olarak farklı biçimde davranmayız.

 
Kaynaklar

http://asfes.org/
http://asfes.org/quienes-somos/mision-vision-y-valores/

 

 

3 Yorum
 1. ilkesel olarak mimarlık anafikri uzun uzun metinler yazılmadan, kenti savunuyorum, şuna karşıyım filan diye kelamı uzatmadan net bir biçimde ifade edilmiş.

  meral yılmaz | 20 Kasım 2017

 2. Mimarlığın nereye doğru evrildiği ile alakalı kuramsal yazılar pek hoşa gitmiyor ya da gerçekle yüzleşmek pek sevilmiyor olsa gerek, mimarlığın daha çok yapma kısmı ile ilgileniliyor.

  Osman Fidan | 29 Kasım 2017

 3. Mimarlık mesleğinin doğasında bu sınır tanımazlık, toplumla iç içe olmak, toplumsal faydaya odaklanma yok mu zaten. Hekimler nasıl en üste insan sağlığını koyup bütün diğer düzenlemeleri takmıyorlarsa mimarlar için de öyle bence.

  Deniz ARKAN | 25 Aralık 2017


Yorum yazmak için


Galata Kulesi’ni 164 yıl sonra İBB’nin elinden alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan restorasyon skandalı!     Hilti ile yapılan yıkımın sonradan eklenen duvarlar olduğu söyleniyor. Ama giriş alanında yapılan çalışmanın plandan da okuyabildiğimiz üzere özgün duvarlar olduğu açıkça belli oluyor.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org