Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması
Share 22 Ağustos 2011

2. Ödül, Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından “Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışma açılmıştır.

Kepez Belediyesi, yılda ortalama 300 güneşli günü,18.7 derecelik yıllık sıcaklık ortalaması ile yılın 12 ayı turizm hareketlerine açık ender bölgelerinden biri olan Antalya’nın gelişmesi ve çağdaş bir kent olması için çaba harcayan bir Belediyedir.

Bu amaçla Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sergileme olanaklı mekanlar elde etmek istemektedir.

Form, malzeme, estetik olarak Kepez Kent Kimliğinin gelişmesine katkı koyacak, bölgedeki yaşam kalitesini zenginleştirecek sosyal ve kültürel işlevlere yapılı ve açık mekanlar sağlamak yarışmanın ana amacıdır. Yarışmanın önemli bir diğer amacı da Güzel Sanatların Belediyeler’ce desteklenerek teşvik edilmesidir.

Kepez Belediyesi’nce, gelişmeleri simgelemek, çağdaş bir kentte olması gereken ‘ÇOK AMAÇLI SALONLAR’ elde etmek düşüncesiyle yarışma şartnamesinde verilen 1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak, “KEPEZ BELEDİYESİ KONGRE ve SERGİ MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” açılmıştır.

Yarışmaya katılma koşulları:
A – Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanlarından olmamak
B – Şartname alarak adres varsa e-posta adresi bırakmış olmak
C – Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimarlar katılabilir.
D – Yer görme belgesi almış olmaları zorunludur.

Jüri Üyelerinin Ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

Danışma Jüri Üyeleri
1 – Orhan KOCAAĞA Kepez Belediye Başkan Yardımcısı
2 – Osman YILMAZ Kepez Belediye Başkan Yardımcısı
3 – M.Osman AYDIN Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı

Asil Jüri Üyeleri
1 – Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ Y.Mimar
2 – Kıvılcım KESKİNER Y.Mimar
3 – Yüksel YURTKURAN Mimar
4 – Bahadır ÇİLEK İnşaat Mühendisi
5 – Gülfer ERDOĞAN ARIKOĞLU Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
1 – Serap KAYA Mimar
2 – Mesut KALEM Mimar
3 – Mehmet ARAT Mimar

Raportörler
1 – Nilgül YILMAZ Mimar
2 – Ebru ER Mimar

Ödüller ve ödeme şekli:
Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir.

Ödüller:
1. Ödül : 35.000
2. Ödül : 25.000
3. Ödül : 15.000
Mansiyon : 5 X 7.500

16 Mayıs 2011-Pazartesi günü başlayan, 29 Temmuz 2011 Cuma günü tamamlanacak olan yarışma ile ilgili yarışma dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden (Meltem Mh. 3808.Sk. No:8 -ANTALYA) veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 100,00 TL.- karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası genel Merkezinde ve Tüm Şubelerinde görülebilir.

Namık Kemal bulvarının, Halide Edip caddesi ile kesiştiği noktada, karşısında yer alan kent parkı ve modern sanat müzesi ile kentin önemli ulaşım aksında yer alan proje alanı, çevresindeki konut ve ticaret alanları için bir odak noktası potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda tasarımın, ihtiyaç programında yer alan kongre merkezi ile birlikte alanın kamusal ve kentsel bir park olarak değerlendirilmesi vurgusu bu bölgenin önemini daha da arttırmaktadır.

Proje alanının ana artere hem yüz dar güneybatı eninden başlayan ve kuzeydoğu yönüne doğru seyrelen yoğun yeşil karakteri ve nitelikli ağaç dokusunun korunması esası planlanan yapı kitlesinin arazinin genişleyen kuzeydoğu ucuna yaslanmasını beraberinde getirmiştir. Yükselen yapı kitlesi geri çekilerek bulvara kadar olan yoğun ağaçlıklı bölümde kamusal-kentsel park alanının maksimizasyonu hedeflenmiştir.

Bu çerçevede bulvara kadar oluşturulması hedeflenen kamusal açık alanın arazinin karşısında yer alan projelendirme safhasındaki kent parkı ve modern sanat müzesi bölgesi ile bütünleşebilmesi göz önünde bulundurularak iki kamusal alan arasındaki araç yolu yayalaştırılarak alt kota alınmıştır. Bu sayede iki kamusal alanın arakesitinde yer alan ana arter bu noktada yeşilin sürekliliğini sağlayan bir kent meydanı olarak tasarımda yerini almaktadır. Proje alanının bu arakesite olan bağlantı noktasında yer alan akaryakıt istasyonunun idarece başka bir bölgeye taşınması gerek kamu güvenliği gerekse kentsel park alanlarının bütünleşmesi açısından önerilmektedir.

Bütünleştirilen iki kamusal alanın doğal karakteristiği olan yeşil dokunun devamlılığı birincil tasarım girdisi olmuştur. Bu bağlamda öneri proje bu sürekliliği sağlayacak şekilde mevcut dokunun seyreldiği noktadan arazinin kuzeydoğu çeperine doğru sıfır noktasından yükselen bir yeşil kabuk altında örgütlenen kültür merkezi fonksiyonları ile yapılaşır. Güneybatı-kuzeydoğu yönünde yükselen tasarlanmış kabuk kentsel park dokusunun entegrasyonunu sağlarken oluşturulan yırtıklar ve bakı terasları ile birlikte oluşturulan kamusal yaşamı da destekler niteliktedir.

İhtiyaç programında belirtilen kongre ve sergi merkezi programını oluşturan birimler kentli ile ilişki kurma/kurulma biçimlerine göre yorumlanmış ve temel olarak üç ayrı ana başlık altında değerlendirilmiştir. Buna göre 2000 ve 300 kişilik çok amaçlı salonlar ile öneri kütüphane giriş kotunda tasarlanmıştır. Oluşturulan taşıt erişimi ile yapıya protokol girişinin de düşünüldüğü arazinin güney ve imar planından gözüken ortaöğretim alanına hizmet edecek olan kütüphanenin de bulunduğu kuzey yönlerinden ikincil erişimler sağlanmıştır. Bir üst kotta bu fonksiyonlardan ayrışan teras kullanımına olanak sağlayan nikâh salonu, nikâh memurluğu servis mekânları ve yönetim birimleri konumlandırılmıştır. En üst kotta ise organizasyon firmaları için düşünülen ofisler ve oluşan yeşil amfiye de açılan restoran bölümü yer almaktadır. Düşeyde birbirleri ile bağlanan servis mekânları ile beslenen kafe ve restoranlar iç mekân kullanımının yanı sıra kamusal kentsel park niteliğindeki yeşil kabuk ile farklı kotlarda ilişkilendirilmiştir.

Arazide kitlesel bir oluşumdan kaçınılarak oluşturulan yeşil kabuk altında çözümlenen ana mekânlar kullanıcı tarafından giriş holünden net bir şekilde algılanabilecek şekilde merkezcil bir plan şeması ile çözümlenmiştir. Kompleks, yeşilin içinde amfileşerek üst kotta aktivite alanı olarak kentliye hizmet eder. Oluşturulan yeşil çatıdan toplanan yağmur sularının servis ve peyzaj alanlarında kullanımı hedeflenmektedir. Ana salonun üstünde konumlanan foto-voltaik paneller yardımı ile kompleksin enerji ihtiyacının bir bölümünün karşılanması düşünülmektedir.

Tüm bu tasarım girdileri ile birlikte tasarım sürecinde ana kriter, sürekliliğini sağlamak üzere yeşili bulvarın karşısından proje alanına taşıyarak arazide tasarlanan sert-yumuşak zeminleri ile kentliye hizmet edecek olan kamusal yeşil alanın kendisinin aslında yapılaşarak bir kültür merkezi oluşturması olmuştur.


Yorum yazmak için


Beş yıllık inşaattan sonra, MVRDV’nin çok lanse edilen karma kullanımlı Valley projesi Amsterdam’da resmen açıldı. Tasarım: MVRDV

Copyright © 2022 All Rights Reserved | Mimdap.org