Adana Kız Lisesi Binası |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Adana Kız Lisesi Binası
Share 22 Şubat 2008

Adana’dan bir yapıyı “Gözlem” bölümümüze konuk ediyoruz bu kez. Amacımız, binayı, binanın tarihini ve bugünkü durumunu tanıtmak.

Bahsettiğimiz bina, eski kent merkezinde, Seyhan Nehrinin güneyinde, Kıyı boyu Caddesi üzerinde, Taşköprü’ye çok yakın bir mesafede bulunuyor. Burası, şimdilerde yenilenmiş haliyle Adana Kız Lisesi Binası, aynı zamanda yaşayan haliyle Adana Kültür ve Sanat Merkezi.

Binanın Tarihi

Bina, Sultan Abdülhamit zamanında 1881-1885 yılları arasında Adana valisi olan Abidin Paşa (Abidin Dino’nun dedesi…) tarafından inşa ettirilmiş, 1883 yılında yapımı tamamlanmış. Resmi devlet yapısı olarak inşa edilen bu binanın yapımına halkın katkıları da olmuş bina, o dönemde Adana şehrinin en yüksek binalarından birini teşkil etmekteymiş.

Bu yapı, Askeri Rüştiye (askeri ortaokul) olarak yapılmasına karşılık, 1885 yılında 5 yıllık Mekteb-i İdadi (askeri lise) olmuş, sonra sekiz senelik İdadi’ye dönüşmüş. 1894 -1895 yıllarında Adana Mekteb-i İdadisi yatılıya dönüştürülmüş, binaya mutfak ve yemekhane bölümleri ilave edilmiş.

1914 yıllarında, 1. Dünya Savaşı sıralarında askeri depo olarak kullanılmış, Kurtuluş Savaşı sonrasında Adana Sultanisi olmuş. Daha sonra Erkek lisesi, 1934 den sonra da Adana Kız Lisesi halini almış. 1998 yılına kadar bu fonksiyonu süren okul, 1998 Adana depreminde hasar görmüş ve akabinde boşaltılmış.

Seyhan Nehri kıyısında eskiden yalı şeklinde olan binanın, bugün nehirle arasında bir park bulunuyor. Bina üç katlı ve yalın bir taş yapı karakterine sahip. Önünde zarif sütunlardan oluşan yükseltilmiş bir platformun üstü çıkma şeklinde düzenlenmiş. Bu çıkma, yapıya hem bir simetri hem de zamanın devlet yapısı görünümünü kazandırıyor.

Kesme taş ile yapılan ve yalın görüntüsüyle zarf söveleri, silmeleri ile devam eden yapının ampir üslubuyla yapıldığı görülmekte. Ön çıkmanın altındaki giriş platformu eskiden geniş dairesel bir merdivenle zemine bağlanırken, Kıyı boyu yolu genişletilirken bu kısmı iptal edilmiş, şimdiki ‘yandan çıkışlar’ kalmış.

Binanın bodrum katı, diğer katlarına nazaran daha basık. Bu hem nehir kıyısında bir yapının zemin suyundan korunması, hem de yapının giriş katının yerden fazla yükselmemesi için düşünülmüş.

Depremden sonra bir süre boş kalan yapının restorasyonu, geçtiğimiz yıllarda tamamlanmış ve bugün Adana’nın kültür, sanat ortamına hizmet eder hale gelmiş, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine ev sahipliği yapmakta. Çok sayıdaki toplantı salonları ve geniş sergi holleriyle geçmişle geleceği buluşturuyor.

Yapıda neler var?

İki katlı ana mekânlar ve bir de bodrum kattan oluşan binanın her katının ortak özelliği, büyük bir hole açılan odalardan (sınıflar) oluşması. Giriş katında T plan gibi duran bu orta boşluk, üst katta dikdörtgen hale gelmekte.

Bu büyük holler, her iki katta da doğal fuayeler olarak görev yaparken, giriş katında çeşitli plastik eserler sergilenebilmekte.

İki katı birbirine bağlayan ahşap merdiven, aynı zamanda anlamlı bir boşluğu yapıyı bağlayacak şekilde üretmekte. Geniş merdiven holü, nehir tarafına bakan bir pencereden ışıklanıyor. Bu pencere vitrayla değerlendirilmiş.

Üst katta sergi ve toplantı salonlarının yanı sıra, bir bölüm de nehir manzaralı olarak kent yöneticileri ile önemli konukların çalışması, dinlenmesi için ayrılmış.

Bodrum kat, nehir tarafında bulunan, bahçeden bağımsız bir girişe sahip. Yapının kâgir olan bu bölümü, şimdi daha çok servislere ve depolamaya ayrılmış vaziyette. Binanın önünden ve çok yakınından “Kıyı boyu” caddesinin geçmesi, caddenin yapıya çok yaklaşmış olması pek olumlu bir durum sayılmaz.

Kız Lisesi binasının tarihi Taşköprü’ye yakınlığı, onun gibi kesme taş bir özelliğinin olması, eski Adana kent mimarisi ile ilgili fikirleri güçlendirip, kamusal yapılar ile ilgili bir resmi ortaya koymakta.

Restorasyon ve Bugün

Depremden sonra boşaltılan bina, Adana İl Özel İdaresi tarafından restore edilmiş, 2007 yılında ise bir protokolle Adana Valiliği Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanıma açılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş.

Bugün, Adana için artan bir öneme sahip yapı, içinde geçmişin izlerini taşıyor. Kız Lisesi döneminin bir sınıfını koruyan ve yaşatan binada, bir yandan sanat ve kültür etkinlikleri için mekânlar yaratılırken, bir yandan da Kız Lisesi mezunlarının kurduğu dernek ve buradan mezun olanların katkılarıyla yapının tarihi sürdürülmekte.

İfade etmek gerekir ki, depremden önemli derecede hasar görmüş yapının restorasyonunda tam bir “yenileme” yaşanmış. Dış cephesi, kesme taş yüzeyde herhangi bir büyük onarım izi bulunmayan, yalnızca ufak eksiklikleri giderilmiş olan binanın iç yüzeyleri olduğu gibi yeniden yapılmış. Yapıda, el işi, oyma, tavanlarda kalem işi, ahşap göbek,… gibi hiçbir yapı süslemesine ait ne eski ya da eski gibi yapılmış özel bir detaya rastlanmıyor.

Doğramalar, kapılar, aslına uygun gibi ama yeni olarak imal edilmiş. Yine tavan ahşap kaplamalarıyla döşeme ahşap kaplamaları da “yeni”. Söyleyebiliriz ki dışta da, içte de yapı, patinesine yavaş yavaş kavuşmakta olduğundan, belirgin yeniliği bir süre daha hissedilecek.

Aslında burada birkaç sonuca varmak olası.

Birincisi; yapı önemli derecede harap olmuşsa, ona müdahalede eski detayları kurtarmak mümkün olamıyorsa, bu malzemeler tümüyle çıkarılıp yerine yenileri konulabiliyor. Buna, taşıyıcı sisteme yapılmış ve şimdi üstü örtülmüş olan ilaveleri, günün gereği teknik altyapıyı, ısıtma ve soğutma tesisatlarını da eklememiz lazım. Yapının çağdaş kullanımı için bu tür donatıları sonradan yapıya eklemek yerine, restorasyon sürecinde bu işleri belirli bir çerçevede ve duyarlılıkta gerçekleştirmek kaçınılmaz gibi görünüyor.

Diğer bir çıkarsama da, “restore edilmiş” sözü, kendi kavramları içinde kurgulandığı vakit, bazen olumsuz, yanlış, eksik, … bulunan uygulamalar için “yenileme” terimi içinde çareler üretilebileceğidir. Bu tartışmada, tabiî ki meslek ve uzmanlık alanı içine giren ince çizgiler var. Bir yenilemenin nelere özen göstermesi gerektiği, orijinal bir yapı elemanına nasıl yaklaşması gerektiği gibi sorunlar, tartışması sürecek konu başlıkları olmaya devam edecek.

Bugünün kültür ve sanat ortamı

Şu anda Adana Kültür ve Sanat Merkezi yöneticisi olan Sayın Derya Aksu’dan aldığımız bilgilere göre, bu bina, Adana için aktif bir kültür-sanat ortamının mekânı olma özelliğini taşıyor.

Derya Aksu, bize, yapının katlarını ve mekânlarını tanıttığı söyleşimizde, Adana’daki konferanslar, söyleşiler ve hatta sinema gösterileri için bile tam teşkilatlı, donanımlı salonları bulunduğunu belirtip, bu salonlar hakkında bilgi verdi.

Zemin katta, yönetim ofisi olarak kullanılan odaların dışındaki bir bölüm -yukarıda da belirtildiği gibi- Kız Lisesinin özgün bir sınıfı gibi düzenlenmiş. Sınıfa girince karşımıza çıkan öğretmen masası, masa üzerindeki sınıf defteri, sıralar, duvarlardaki panolar, sanki biraz sonra ders zili çalacak ve öğrencilerle öğretmen derse başlayacaklar hissini yaratıyor.

Sınıfın duvarındaki camlı panolarda, geçmiş dönemden sınıf fotoğrafları ve dönemin öğretmenlerinin resimleri, tarihte küçük bir yolculuk yapmaya yetiyor. Bir an, “bu sınıftan kimler gelmiş, kimler geçmiştir…” diye bir soru soruyorsunuz kendinize.

Derya Aksu, mekânları tanıtırken, yüz elli kişi kapasiteli üst katta bir toplantı, bir sinema ve bir de konferans salonunda, geceleri konservatuar olarak da hizmet verildiğini, sanat müziği korosunun da orada çalıştığını söyleyince, tarihi binanın aslında işleyen, kullanılan ve yaşatılan bir merkez olduğu daha da iyi fark ediliyor.

Aksu, kente hizmet veren bu mekânın, belki de yaşayan, görünen yüzü. Misafirperverliği, pozitif duruşu, kültür ve sanat ortamına açık görüşü, toplumsal buluşmalara ev sahibi tavrı ile örnek bir yönetici profili oluşturuyor. Bir binanın, bina olmaktan daha fazla bir şey olması, daha anlamlı kılınması ve kullanıcılarına kucak açması, mekânsal özellikleri kadar, oranın yönetimi ve o yönetimin güler yüzüyle de ilintili. Sayın Derya Aksu’nun görevine ve kültür merkezine sahiplenmesinde bu daha iyi fark ediliyor.

Yazı ve Fotoğraflar: mimdap

45 Yorum
 1. iyi bir yaklaşım ve sonuçlarıyla olumlu bir yenileme çalışması olmuş. üstelik adana için de gerekli bir kültür merkezi yerini bulurken bu tür yapılarda en fazla başvurulan yöntem bu örnekte anlamlı olmuş. daha yeni bir bina ve esas olarak yapının bundan sonraki kullanımı sırasında bakımının yapılması ve yaşatılması önemli.

  saygılar

  Serap İçöz | 22 Şubat 2008

 2. tarihi yapıların geçmişinden günümüze kadar süreçlerini bizlere vermeniz çağımızın unutma hastalığına karşı bir aşı gibi adeta.

  ayrıca bu güzel yapıyı bize tanıttığınız ve o bilgileri size veren Derya Aksu’ya buradan teşekkür etmek istiyorum.

  ama bir önemli konu da bence bir tarihi bina istendiğinde bu kadar yoğun kullanılabiliyormuş demek ki. bu anlamda çok iyi bir örnek.

  saygılarımla.

  pınar çelik | 23 Şubat 2008

 3. Restorasyonun güncel bir akılla yapılması, daha çok yenileme mantığıyla ele alınmış olması bence önemli bir konu. Projesi anıtlarda ne kadar takıldı bilmiyorum. Ama bazı yerlerde bu binalar inim inler ve bir türlü doğru müdahale yolu bulunamaz, uğraşan da usanır kaçar, tarih denilen şey de bir süre sonra yok olmuştur zaten.

  Adana’da bu sorun çözülmüş ve yapı topluma kazandırılmış. Elbette burada yalan yanlış herşey tarihi binaya yapılsın demiyorum ama depremden hasar görmüş ve taşıyıcı sistemi bozulmuş yapılarda bazen iç fazlaca miktarda değişebilir. Ha, bu tartışma konusudur, nerye kadar, nasıl,…. Evet tartışmak güzel ama bir de realite var. Ucuzcu ve kolaycı olmayalım fakat müşkülpesent ve engelleyici de olmayalım.

  İşte Adana Kız Lisesi. Daha ne olsun.

  Saygılarımla.

  meise gülen | 23 Şubat 2008

 4. yapı mükemmel yapılanlar da… şu andaki kullanımı da iyi düşünülmüş ve kentin gereksinimine cevap veriyor. keşke tarihi çevrelerimiz böyle hem korunup hem de yaşatılsa.

  saygı ve sevgilerimle

  orçun kuzey | 23 Şubat 2008

 5. Böyle bir taş yapıyı üstelik Seyhan’ın kıyısında ve eski Adana için referans oluşturan bir tarihi süreklileştirmeyi başaranlara öncelikle teşekkür etmek gerekir.

  Yapı dışardan duruşuyla ve içerden kullanımıyla örnek sayılacak bir durumda bence. Kültür eksenli olarak korunması, halkla buluşturulması da çok önemli ve bu başarılımış. Yani korunurken kullanma parametersi çözülmüş. Koruma ve kullanma dengesi halledilmiş, bir “müze korumacılığı” yapılmamış.

  Adana’nın sosyal yaşamına çok şey katacak bu binanın başka illerimizdeki korunacak gtarihi yapılara örnek oluşturmasını diliyorum.

  Saygılarımla

  Sermet Avcı | 26 Şubat 2008

 6. bu bina benim çok hoşuma gitti. internetten Adana Kız Lisesi denince yapının deprem öncesi görüntülerine de ulaşınca (bana göre karşılaştırma için burada da edştör tarafından verilebilirdi) şimdi yaratılan hoşluğu çok beğendim.

  yapı önümüzdeki yüzyıla taşınmış. gerisi laftır artık. iş bitmiş, başarılı olanları ben de kutluyorum.

  pervin

  pervin sarıoğlu | 26 Şubat 2008

 7. Çok yerinde bir uygulama ve dönüşüm olmuş. Tarihi bir lise bugün lise olarak tekrar değerlendirilmeyip bir kültür binası olması çok olumlu.

  Bu gün bu bina artık yaşar hale gelmiş. Öyle uzaktan baktığımız şık retorasyon objesi değil sadece. İşte kullanmaksa en yoğun bir şekilde kullanmayı da sağlamış.

  Anlamlı ve önemli buldum.
  Saygılarımla

  Canan Kısa | 27 Şubat 2008

 8. Keşke Adana’nın diğer önemli tarihi eserleride buşekilde korunarak kullnılabilse ve yaşatılabilse.

  Şu sıralar Seyhan nehri kıyısında Yalıboyu caddesinde yapılan evlerin rstorasyonu için daha fazla özen gösterilmeli ve Kız Lisesi biası örnek olmalı derim. Bir de Adana Mimarlar Odası daha aktif roller alıp yardımcı olamalı bu konularda.

  Saygılarımla.

  ceren su | 28 Şubat 2008

 9. yaklaşım güzel, restorasyon fikri güzel, kullanım dengesi kurulmuş, eski lisenin bir sınıfı korunuyor ve mezunların bağı devam ettiriliyor bu da güzel.

  yayıncılık anlayışı olumlu ve bizi sahici yapılarla, sorgulamalarla yüzleştiriyor.

  teşekkürler

  sibel uz | 28 Şubat 2008

 10. yıllar önce Adana’da yıkılacak gibi gördüğümde üzülmüştüm ve bizim ülkemzde tarihi yapının değeri mi var demiştim. oysa iyi olan bazen yapılabiliyormuş, ben çok beğendim. ayrıca yaygın kanaati dğiştirdiği için de önemli, tarihi yapı korunabiliyormuş. dahası kullanılabiliyor ve yaşatılabiliyormuş.

  hepsi bir araya gelince de değerli oluyormuş.

  yapanlara ve şu anda kullananlara, işletenlere teşekkür ederim.

  fikri

  fikri keskinok | 1 Mart 2008

 11. çok önemli bir yapının Adana’ya kazandırılmış olması sevindirici. binanın sırf bir müze gibi kalmaması ise müthiş gerçekten. ne iyi olmuş

  fazlı nalbantoğlu | 3 Mart 2008

 12. Sayın Derya aksu anladığım kadarıyla merkezi yönetiyor. Bu merkez bir kongre yapmaya müsait mi? Aynı anda kaç oturum yapılabilir. Bu bakımdan kentin ihtiyacı olan sosyal toplantılara ev sahipliğine ne kadar kapasiteyle cevap verebilir.

  Sayın Aksu yanıtlarsa bazı meslek birlikleri ve sosyal amaçlı firmaların buluşmalarında kullanılabilir.

  Saygılarımla.

  Tayfun Gün | 3 Mart 2008

 13. ben şuan adana kız lisesinde okuyorum
  yani
  eski
  binayı görememiiştim aslında adana depremi yıllarından önce halam da adana kız lisesinde okuyordu şuan öğretmen ben tarihi lisenin müzeye çevrilmesine çok sevindim

  emine | 12 Mart 2008

 14. adana kız lisesi mezunuyum sadece lise biri bu binada okumustum depremden sonra okulumuzun yeri değişmişti gercekten çok guzel olmus anılarım canlandı gozumde biran ama ben eski halini daha cok seviyordum özellikle yuksek kapılarını tarih kokuyordu sevindim onarılmasına

  bilge | 20 Mart 2008

 15. akl 2000 mezunuyum okulumu tarihi havasaından dolayı cok seviyordum yuksek kapıları asınmıs merdivenleriyle sankı tarihi yasıyordum sadece lise biri okuyabildim depremden sonra tasındık keske eskı halı bozulmadan onarılsaydı cok ozlediğimi farkettim gorunce

  bilge | 20 Mart 2008

 16. ben akl mezunuyum ozaman ortaokulve lise birlikteydi oldukça uzun bir süre bu önemli binada öğrenim gördüm bu okulun öğrencisi olmak bana hep gurur vermiştir halada çok gurur duyuyorum binanın yeni halini çok beğendim ancak şunuda belirtmeliyimkibahçe duvarlarının yıkılmasına çok üzüldüm neden yıkıldığını çok merak ediyorumsanki azda olsa büyüsü kaçmış yinede burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum saygılarımla sibel hayta

  sibel | 21 Mart 2008

 17. gerçekten yeni okul yapılması için herkesin çok emeği geçti hepsine teker teker teşekür ediorum iyiki AKL de okuyorummmmm

  necla | 23 Mart 2008

 18. her şey cok hoşta eski halinin fotografı olsa cok daha iyi olcaktı

  mustafa | 30 Mart 2008

 19. adana kız lisesi öğrencisiydim görünce çok duygulandım.1998 depreminde tanınmıcak hale gelmişti,ama şimdi harika yapmışlar.eskidende harikaydı o okulda okuduğum için gurur duyuyorum.

  şenda | 10 Nisan 2008

 20. adana kız lisesi 1995 mezünüyüntam olarak 6 sene yani ortaokul ve liseyi orda okudum şimdi okulumun yeni halini gördüm ve çok duygulandım keşke o günler geri gelse pek kıymetini bilemedimde

  gül arı | 16 Nisan 2008

 21. ben 1990 akl mezunuyum okulumun depremden sonraki halini görünce çok üzülmüştüm şimdi çok güzel olmuş ama keşke bahçemiz ve etrafında resim dersi yaptığımız o fıskiyeli havuzda olsaydı . Adana’ya gelince oğlumla gezeceğim okulumla gurur duyuyorum akl çok güzel ve önemli insanlar yetiştirdi.

  penbe aydın | 3 Mayıs 2008

 22. bende adana kız lisesi 97 98 mezunuyum ve okulumu çok seviyorum en son gördüğümde çok üzülmüştüm ama şimda çok güzel olmuş keşke zamanı geri alsak ve okulumuzun değerini daha iyi bilseydik bütün mezunlara sevgiler.

  hatice arkan | 12 Mayıs 2008

 23. bende burada 6 yılımı verdim. amaşu anda oranın başka biryer olmasını gördüğümde çok üzülüyorum. zengin olsaydım orayı kendim yeniden restore ettirip tekrardan kız lisesi haline getirmeyi isterdim.ama maalesef üzülmekle yetiniyoruz.halen oradaki arkadşlarımı arıyorum biz hababam sınıfıydk. beni tanıyan ve benimle aynı sınıfta okuyan varsa bana yazsın.selamlar. oksem68@hotmail.com

  semra çölkesen | 22 Haziran 2008

 24. Çok önemli bir okuldu zamanında. Şimdiki işlevi de tam uygun olmuş. Binanın depremden sonraki durumu içler acısıydı. Kurtuldu ve Adanamıza kazandırıldı. Böyle değerlendirilmeyi bekleyen Adanamızda çok yapı var. Elbirliği ile üztüne gidilmesi lazım derim.
  Saygılar

  Kazım Tekgül | 23 Haziran 2008

 25. Adana için bir kazanç, kentin kendi değerini ifade etmesi için bir fırsat, yeni yeni kültürel faliyetler için önemli bir merkez. Açıkçası çok iyi düşünülmüş. Bir buçuk yılım geçti bu okulda. Ne hatıralar ne güzel günler. Bir ayrıcalık gibi görüyorum.

  Fehmi Cenap Ak | 14 Ekim 2008

 26. depremden sonra çok kötü bi haldeydi şimdiki hali çok güzel olmuş.bi adanalı we kız lisesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum bütün ögretmenlerime saygılar.bu ve daha birçok güzelliklerimizi görmeleri için herkesi adanaya davet ediyorum .

  hayriye | 10 Kasım 2008

 27. bu tarihi binanın tüm taş ve döşeme işlerini yaptım bu güzel yorumları okumak bana şu an yapmakta oldğum işlerde güç veriyor

  veysel çabas | 21 Aralık 2008

 28. BEN İKİNCİ NESİL KIZ LİSESİNİN ÖĞRENCİSİYİM BU İKİNCİ SAHTE OKUL BENCE BERBAT

  NUR | 27 Aralık 2008

 29. okulumun böyle bir geçmişinin olması beni çok gururlandırdı bu okulda olmaktan çok mutluyum

  esra şahin | 3 Ocak 2009

 30. okulumun böyle güzel olması beni çok mutlu etti. yeni okulumuzunda böyle güzel olmasını çok dilerim.

  büsra bircan | 18 Ocak 2009

 31. hakkaten bu restoresyonu yapan yetkililere cok sukranlarımı sunuyorum… tam olarak kendı ozellıgını koruyarak mı yapmıslar bılemıyorum ama ınsallah aslını korumuslardır

  turgut | 10 Şubat 2009

 32. GERÇEKTEN YENİ HALİ ÇOK GÜZEL OLMUŞ.AMA BEN ESKİ NOSTALJİ HALİNİ DAHA ÇOK SEVİYORDUM.LİSE KISMINDA ÜÇ YIL OKUDUM.EVET KEŞKE HAVUZ KALSAYDI.EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER.BENİ TANIYAN ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMEK İSTERİM.ESKİ MEZUNLARDANIM.
  SAYGILARIMLA

  CANAN OLCAY | 27 Şubat 2009

 33. bende adanalıyım emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim

  tahir ekinci | 8 Mart 2009

 34. ben remzi özer yibodan mine sizin okula gelmek istiyorum tercihlerimde en başa sizin okulu yazdım saygılarımla mine turaç

  MİNE TURAÇ | 28 Mart 2009

 35. merhaba, ben yıldız okulunuzu çok beğendim.inşallah seneye bende aranızda olmaktan mutlyluk duyarım HOŞÇAKALIN

  yıldız | 27 Nisan 2009

 36. ben orta okul ve liseyi böyle güzel bir okulda okuduğum için gurur duyuyorum.1997 mezunuyum ve şuan sivasta öğretmenlik yapıyorum.resimlere bakarken çok duygulandım ve kendimi bir an hala o sınıflarda okuyormuş gibi hissettim.elinize sağlık

  demet | 22 Mayıs 2009

 37. BEN ADANA KIZ LİSESİNDE OKUYORUM KEŞKE BU DEPREM OLMASAYDIDA BU REZALETİ ÇEKMESEYDİK YİNE ÜZÜLMÜYORUM ÇÜNKÜ YENİ YAPILAN ADANA KIZ LİSESİ DAHA GÜZEL ESKİSİNİN TARİHİ YAPISI VAR O DA BİŞEY AMA………

  DİLAN | 24 Mayıs 2009

 38. merhana ben sena seneye bende bu okuldaym ama merak ettiğim bişey var araştrdim da kesin bi bilgiye rastlayamadm kız lisesi karma mı sadece kızlar mı var _?

  sena | 6 Haziran 2009

 39. Adana Kız Lisesi hakikaten çok köklü bir eğitim yuvasıydı. Şimdi Adanamıza hizmet vermeye devam ediyor yine eğitim ve kültür yolunda.

  canan sarı | 15 Temmuz 2009

 40. benim merak ettiğim bir şey var.bu liseye tek bayanlar mı gidiyor, erkekler alınmıyor mu? ekekler p>

  m.unal | 20 Temmuz 2009

 41. bu lise tek kızlarımı alıyor. arkadasımın aradığı sorunun cevabını bende öğrenmek ıstıyorum ..

  mustafa | 20 Temmuz 2009

 42. bende merak ediyorum sadece kızlar mı? karma ? bilen biri lütfen cevaplasın..

  gizem | 31 Temmuz 2009

 43. 1994 adana kız lisesi mezunuyum.geçenlerde adana ya geldiğimde okulumun önünden geçmiştim.görünce çok duygulandım.orta ve liseyi burda okudum.eski haliyle şimdiki haline bakıyorum çok fark var.eski nostalji kalmamış tabiki.ama onu kötü halde bırakmamalarına sevindim.

  aslı | 31 Temmuz 2009

 44. sadece kızlar okuyor

  aslı | 31 Temmuz 2009

 45. evet arkadaşlar bn adana kız lısesı ogrencısıyım ve sadece kızlar var

  umran tufan | 19 Ağustos 2009Kadim yerleşimlere ‘Şehir’ derim.. Planla yapılanlara ‘Kent’..

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org
Türkiye'nin Lider Yapı Platformu