İstanbul Kent Sempozyumu |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
İstanbul Kent Sempozyumu
Share 5 Eylül 2007

Aylardır beklenen, paneller, küçük seminerler ve çeşitli toplantılarla hazırlıkları yapılan İstanbul Kent Sempozyumu, haftaya başlıyor. 13 – 14 – 15 Eylül’de gerçekleştirilecek olan sempozyum, çevre, kentsel dönüşüm, tarihi miras gibi İstanbul için çok kritik olan meselelere değiniyor.

Sempozyumun programı aşağıdaki gibidir.

13 Eylül 2007, Perşembe
09:00-10:00 Kayıt
10:00-10:45 Açılış Konuşmaları
10:45-11:15 Sunuş

1 OTURUM

11:15-11:35 İstanbul Çevre Düzeni Planı: Artılar, Eksiler
Erhan Demirdizen, Y.Şehir Plancısı
11:35:11:55 Kamu Yararı, Projeler, Planlama: Örnekler İle İrdeleme
Prof. Dr. Ayşenur Öktem, Prof. Dr. Betül Şengezer, YTÜ Mimarlık Fakültesi
11:55-12:15 Metropolitan Çeperdeki Arazi Mülkiyet Bağlantıları ve İstanbul’un Makro Formu
Doç. Dr. Hatice Kurtuluş, Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
12:15-12:35 İstanbul Planlama Çabaları : Sorunlar – Kaygılar
Yrd. Doç. Dr. Sırma Turgut, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama
12:35-12:55 Soru Cevap
12:55-13:25 Yemek Arası

2 OTURUM

13.25-13.45 Küreselleşme Sürecinde Kentler ve İstanbul
Celal Beşiktepe, Harita ve Kadastro Müh. Odası İst. Şb.
13:45-14.05 Megakentler Dünü, Bugünü, Geleceği ve İstanbul
Doç. Dr. M. Rıfat Sağlam, İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
14:05-14.25 Tarih Boyunca İstanbul İmgesinin Evrimi: Toplumsal Mutabakata Bağlı Kentsel Vizyon Oluşturmanın Önemi
Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Dr. Erbatur Çavuşoğlu,MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
14.25-14.45 Küresel Modelin Yeni Yoksullaşma Süreci ve Türkiye’nin İstanbul Özelinde Bu Süreçteki Konumu
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Bakırtaş, Sakarya Üni. İktisat Bölümü- Prof. Dr. Erol Köktürk, Kocaeli Üni. Karamürsel MYO
14:45-15.05 Soru Cevap
15.05-15.15 Çay Arası

3 OTURUM

15.15-15.35 Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Gözüyle İstanbul’da Kentsel Altyapı
HKMO İstanbul Şubesi İstanbul ve Alt Yapı Çalışma Grubu
15.35-15.55 Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Resmi Söylemde Yeniden İnşa Edilen “Gecekondu” ve “Gecekondulu İmgesi”
Dr. Şükrü Aslan, Sosyolog, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı
15.55-16.15 Eski Gecekondu Mahallelerinin Dönüşüm Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme
Ar. Gör. Maya Arıkanlı, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama
16.15-16.35 Londra’dan Bir Kentsel Dönüşüm Örneği
‘Dr. Şule Nişancıoğlu, Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları Grubu Başkanı Haringey Belediyesi, Londra’
16.35-16.55 Soru Cevap
16.55-17.05 Çay Arası

4 OTURUM

17.05-17.25 Türkiye, İstanbul ve Kentsel Dönüşüm
Abdülselam Suvakçı, İnşaat Mühendisi
17.25-17.45 Gecekondulardan Varoşlara “Kentsel Dönüşüme Karşı” Kentsel İyileştirme…
Mustafa Aral, Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada + İvme Dergisi
17.45-18.05 Kentsel Dönüşümde Alternatif Arayışı
Gizem Aksümer, Özgür Temiz, Dayanışmacı Atölye
18.05-18.25 Kentsel Dönüşümde Yeni Sermaye Hareketleri ve İlişki Biçimleri
Gürhan Akgün, Hakan Karademir, İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi
18.25-18.45 “Kentsel Dönüşüm”ün Yönü Üzerine
Hasan Çakır, Mimar
18:45-19:05 Kentsel Dönüşüm Mağdurları Sunuşu
19:05-19:20 Soru Cevap

14 Eylül 2007, Cuma

5. OTURUM

09:00-09:20 Zorunlu Göç ve İstanbul
Şefika Gürbüz, İstanbul GÖÇDER Başkanı
09:20-09:40 Küreselleşme Sürecinde Göç Akışlarının Kavşak Yeri Eminönü
Bedreddin Kesgin, İÜ Kamu Yönetimi Mezunu
09:40-10:00 İstanbul’da Bütüncül Turizm Planlaması ve Turizm Master Planının Yapılmasının Gerekliliği
Dr. Mehmet Çakıloğlu, Şehir Plancısı
10:00-10:20 Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Az Gelişmil Ülkelerdeki Yansımaları
Doç, Dr. Asuman Türkün, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama
10:20-10.35 Soru Cevap
10:35-10.50 Çay Arası

6.OTURUM

10:50-11:10 İstanbul’un Tarihî Kesimine Haliç Bütünlüğünde Bakmak
Prof. Dr. Zekiye Yenen, Yrd. Doç Dr. Hülya Yakar, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
11:10-11:30 İstanbul’daki Sanayi Mirasının Geleceği İçin Bir Öneri, “İstanbul Endüstri Mirası Rotası”
Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Kocaeli Üni. Mimarlık Bölümü
11:30-11:50 Tuzla Köy içi Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Tarihi Kentlerin Yenilenmesi Bağlamında Kamu Kurumları ve Kullanıcı Arasında Yaşanan Sorunlar
Zuhal Çetiner Doğdu, Y. Mimar, Tuzla Belediye Başkan Danışmanı
11:50-12:10 Dünya Mirası Zeyrek’in Tarihi Doku ve Kültür Varlıklarının Korunması –Tarihe Sağlam Bir Çatı
Ahşap Birliği
12:10-12:30 İstanbul’da “Kentsel Yenileme Alanları” olarak İlan Edilen Kentsel Bölgeciklerin Belirlenmesine ve Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme
Yrd. Doç Dr. Murat Yıldız, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi
12:30-12:45 Soru Cevap
12:45-13:15 Yemek Arası

7. OTURUM

13:15-13.35 İstanbul Konut Piyasasında Kitlesel Tüketimin Şekillendirdiği Yeni Konut Yerleşimleri
Füsun Çizmeci,Y. Mimar, YTÜ Mimarlık Bölümü , Dr. Candan Çınar, YTÜ Mimarlık Bölümü
13.35-13.55 İstanbul’da Konut Sorununun Çözüm Önerileri Neden Radikal Olmalıdır?
Dr. Besime Şen, MSGSÜ Şehirve Bölge Planlama Bölümü
13.55-14.15 Konut Sorunu ve İpotekli Konut Finansmanının İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi
Doç. Dr. Hülya Melek Demir, Harita Müh. Odası İst. Şb.
14.15-14.35 İstanbul’da Konut Gelişme Dinamikleri
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Öğdül, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
14:35-14:55 Kent ve Kültür
Sinan Köseoğlu, Y. Şehir Plancısı, Sümer Gürel, Mimar/Şehir Plancısı
14:55-15:10 Soru Cevap
15:10-15:20 Çay Arası

8 .OTURUM

15:20-15:40 İstanbul Kent İçi Ulaşımı, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Engin Algül, Makina Mühendisi
15:40-16:00 Ulaşım ve İstanbul’da Ulaşım Sorunları
MMO Kentleşme Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Komisyonu
16:00-16:20 Marmaray Projesi İstanbul’a ve Demiryollarına Ne Getirecek?
Soner Önal, BTS 1 Nolu Şb.
16:20-16:40 İstanbul Kent İçi Ulaştırma Sorunları Hakkında Düşünceler
Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin, YTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı
16:40-17:00 İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Üzerine Görüşler
Prof. Dr. Haluk Gerçek, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı
17:00-17:15 Soru Cevap
17:15-17:25 Çay Arası

9. OTURUM

17:25-17:45 Açık Yeşil Alanlarda Bedensel Engelliler İçin Engelsiz Yapılaşma
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
17:45-18:05 Kent; Herkes İçin Engelsiz ve Erişilebilir Yaşam Alanı!
“H. Ergün İşeri, Engelliler Konfederasyonu ve Fiziksel Engelliler Federasyonu adına Türkiye Sakatlar Derneği Genel Müdürü

18:05-18:25 Kent Parklarının Konfor ve İmajlarının İrdelenmesi, Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı Örnekleri
Dr. Gökçen Firdevs Yücel, Payzaj Yüksek Mimarı
18:25-18:45 Kent Konseyleri ve Kadıköy Örneği
Arif Atılgan, Mimar
18:45-19:05 Yerel Yönetim Politikalarında Kadınların Temsiliyetine Bir Örnek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bülteni’nde Kadın Kimliği
Yrd. Doç. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü
19:05-19:20 Soru Cevap

15 Eylül 2007, Cumartesi

10.OTURUM

09:00-09:20 Enerji Politikaları ve İstanbul’un Elektrik Enerjisi Sorunları
Erol Celepsoy, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı
09:20-09:50 Elektomağnetik Alanların Canlılar Üzerinde Etkileri
Prof. Dr. Tunaya Kalkan, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yüksek Frekans Alanlarının Canlılar Üzerindeki Etkileri
Prof. Dr. Selim Şeker, BÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

11.OTURUM

09:50-10:10 İstanbul’daki Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri ve LPG Kullanımı
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Teknik Birimi
10:10-10:30 Tanker Kazaları Sonrası İstanbul Boğazı’ndaki Yakıt Kirliliği Simülasyonları
Ar. Gör. Sevilay Can, İTÜ Denizcilik Bölümü, Ar. Gör. Fahri Çelik, YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü, Ar. Gör. Hüseyin Yılmaz, YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü
10:30-10:45 Soru Cevap
10:45-10:55 Çay Arası

12.OTURUM
10:55-11:15 İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Çevreye Etkileri
Gökhan Günaydın, Ziraat Mühendisleri Odası YK Başkanı, Ahmet Atalık, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı
11:15-11:35 Arboretumlar ve Kent Ormanları
Prof. Dr. Cemil Ata, Yeditepe Üni Peyzaj Mimarlığı Bölümü
11:35-11:55 İstanbul Doğal Kaynaklarının Yok Edilişi Çevre Bilgi Sistemi
Prof. Dr. Kadir Erdin, İÜ Orman Mühendisliği Bölümü
11:55-12:15 Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliğinde İleri Teknoloji Kullanımı
Dursun Zafer Şeker, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Füsun Balık Şanlı, YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Nebiye Musaoğlu, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Zerrin Demirel, YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
12:15-12:35 Eko-Hukuk ve Üstün Kamu Yararı
“Av. Ömer Aykul, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı

12:35-12:50 Soru Cevap
12:50-13:20 Yemek Arası

13. OTURUM

13:20-13:40 Köy Kimliğinden Kent Kimliğine; Suyu Olmayan/ Suya Doymayan Bir Megakent: İstanbul
Prof. Dr. İlhan Avcı, İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı
13:40-14:00 Stratejik Bir Kaynak Olarak Su: İstanbul İçin İki Örnekleme
Prof. Dr. İlhan Talınlı, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
14:00-14:20 İstanbullun Gölleri ve Yok Olan Dereleri
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, M. Alper Şengül, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
14:20-14:40 Yok Olan Riva Havzası
Prof. Dr. Uçkun Geray, İÜ Orman Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi, Türkay Devran İnşaat(İTÜ) ve Orman Mühendisi(İÜ)
14:40-15:00 Kent ve Sağlık
Dr. Erkan Kapaklı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi
15:00-15:15 Soru Cevap
15:15-15:25 Çay Arası

14. OTURUM

15:25-15:45 İstanbul’daki Yapılarda Deprem-Yangın-Kazan Kaynaklı Riskler
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Teknik Birimi
15:45-16:05 İstanbul İçin Deprem Tehlike ve Hasar Senaryoları
A.Ansal, M.Erdik, N.Aydınoğlu, E.Durukal, G.Tönük, A.Kurtuluş, M.Demircioğlu, K.Şeşetyan, U.Hancılar, BÜ Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
16:05-16:25 Depremin Ekonomik Yüzü
Dr. Seda Kundak, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama
16:25-16:45 İstanbul Kent Planlamasında Afet Yönetiminin Rolü
Dr. Hikmet İskender, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Nihan Erdoğan, İTÜ Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı
16:45-17:05 İstanbul Depreme Hazır Mı?
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
17:05-17:20 Soru Cevap
17:20-17:30 Çay Arası
17:30-19:30 Forum

Kaynak: mimap

1 Yorum
  1. İstanbul’un sorunları ile potansiyelleri başa baş gidiyor ve bu kente büyük bir dinamizm veren de budur esasında. Fırsatlar sorunların yanı başında yeter ki çözme gücü ve iradesi olsun.

    cemil öncü | 16 Mayıs 2012


Yorum yazmak için


Editör: Lizzie Crook Pullu alüminyum kaplama ve çıkıntılı cam kutular, Frank Gehry’nin Fransa’nın güneyinde tamamlanmak üzere olan Luma Arles kulesinin etrafına sarılmıştır. Atelier Vincent Hecht’in yeni fotoğraflarında ortaya çıkan Arles kentindeki büküm kulesi, ilkbaharda açılmasından önce 56 metre yüksekliğe ulaştı.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org