Avrupa’da Stratejik Planlama: Lyon Kenti Örneği |
Ana Sayfa Bağlantılar Biz Kimiz İletişim Mimar İş İlanları
ANA SAYFA
Avrupa’da Stratejik Planlama: Lyon Kenti Örneği
Share 6 Ağustos 2007

1 2 3

1.3 Yeni 2003 Planının İçeriği

Lyon’da yapılan 1992 tarihli planın ardından, 2003 yılının Mayıs ayında yeni bir plana girişilmiştir. 2004 yılının Mart ayında projenin eskizleri tamamlanmış, Temmuz ayına kadar proje durmuş, böylece halk katılımına olanak sağlanmıştır. Ardından, eylül ayına kadar halkın, meslek örgütlerinin, belediye meclisinin ve çeşitli kamu kurum, kuruluşlarının fikirleri öğrenilmiş, Kasım’dan Aralık’a kadar anketler yapılmış, tüm yapılanların sentezlenmesinin ardından plan, 2005 yılının Ağustos ayında son şeklini almıştır.

— Eski plandaki bazı objektifler bu planda da korunmuştur.
— Lyon, Fransa’da Paris ile yarışabilecek, en azından başkentin yükünü hafifletecek bir kent halini alacaktır.
— Kent, Avrupa kültür metropollerinden biri olacaktır.

Kentteki ekonomik gelişme ticaret ve sanayi odalarının eğilimleri gözetilerek düzenlenmiştir. Cité Internationale’e uluslar arası kongre salonları inşa edilip, Avrupa ölçeğinde düzenlenen toplantılar ve kongrelerin burada düzenlenmesi sağlanmıştır.
Part Dieu, Perrache, Porte Sud, Porte des Alpes gibi bölgelerin “potansiyel gelişim bölgesi” özelliği korunmuş, özellikle şehir merkezini Presqu’île’in güney ucuna değin uzatan Lyon Confluence projesiyle, şehir merkezinin büyütülerek, bu bölgelerin potansiyel ticaret mekânları olması amaçlanmıştır.

Kısaca planın amaçlarından bahsedecek olursak, aşağıdaki maddelerle karşılaşılmaktadır.

1) Şehri kendi doğal çevresini bozmadan geliştirmek.
2) Kentteki toplumsal uyum ve çeşitliliği korumak.
3) Ekonomik aktivitelerin gelişimini desteklemek.

Bu genel amaçlar, “sürdürülebilirlik” kavramının ekonomik, toplumsal ve çevresel hassasiyetlerini içerisinde bulundurmaktadır. Bu haliyle planın esnek, mevcut gelişime çabuk adapte olur bir nitelik sergilediği söylenebilir. Ayrıca; planın genel amaçlarının ardından ortaklıklarla noktasal çözümlere gittiği, çok sayıdaki proje ile mekansal anlamda belirlenen yenileme alanlarının yeniden düzenlenmesini öngördüğü belirtilebilir.

Noktasal projelerin bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir

Lyon Confluence: 1992 planıyla bir endüstri ve ticaret alanı olarak düşünülen Presqu’île’in güney ucu ve Perrache bölgesi, bu planla şehir merkezinin bir uzantısı hâline getirilmiştir. Rhône ve Saône nehirlerinin kıyıları proje kapsamında yeniden düzenlenmiş, kıyılara yaya aksları ve özel sektöre kirâlanacak olan ticaret alanları oluşturulmuştur.

Şekil 4 – Lyon Confluence projesi

Berges du Rhône : Rhône nehrinin batı kıyılarının kuzeydeki Tête d’Or Parkı’na kadar uzanan 5 km’lik yolu boyunca ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, kıyı boyunca ekolojik denge de göz önünde bulundurularak çeşitli ağaçlar dikilmiştir.

Şekil 5 – Berges du Rhône projesi öncesi kıyı şeridi

Şekil 6 – Berges du Rhône projesi inşası sırasında kıyı şeridi (Temmuz 2006)

Cité Internationale: Şehrin kuzeyinde, Tête d’Or Parkı’nın yanındaki alan, uluslar arası bir kongre, sergi ve müze alanı olarak düşünülmüş; buraya büyük kapasiteli tiyatrolar ve kongre merkezleri inşa edilmiştir. Bölgede bulunan Güncel Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen müzik, dans ve güncel sanat bienallerine Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden ziyaretçiler çekilmiştir.
Şekil 7 – Cité Internationale projesi

Şekil 8 – Duchère projesi

Duchère: La Duchère semtinin merkezine yeni ticaret alanları kurulmuş, halkın istekleri göz önünde bulundurularak inşa edilen sayfiye alanlarıyla bölge bir çekim merkezi hâline getirilmiştir.

Gerland: Gerland semtinde, semtin parkı yeniden düzenlenmiş; bölgenin ekonomik olarak geliştirilmesi hedef alınmıştır. Bunun için çeşitli ticaret alanları oluşturularak özel sektöre kirâlanmıştır.

Şekil 9 – Gerland projesi

Vaise: Vaise bölgesi, tarihsel dokusu da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş, Grande Rue de Vaise üzerinde yeni iş alanları oluşturulmuştur.

Şekil 10 – Vaise projesi, Grande rue de Vaise

Plan Lumière: Şehrin en önemli doğal güzelliği konumundaki Rhône ve Saône nehirleri boyunca uzanan üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu binaları ışıklandırılmış; ayrıca Presqu’île üzerindeki tarihî binaların da ışıklandırılması yenilenmiştir. Bu projeyle, şehrin gece görünümünün güzelleştirilmesi amaçlanmıştır.

Şekil 11 – Plan Lumière projesi

1.4 SONUÇ / ÖNEMLİ NOKTALAR

Lyon’daki ilerlemede, yerel ve ulusal görüş noktalarındaki yenilikler önemsenmektedir. Ulusal açıdan bakıldığında, kentsel yenilemeyi Kamusal Çalışma Bakanlığı doktrinleri çerçevesinde birleştirmekten sorumlu bir deneyim karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlık olarak kent planlamanın, teknik ve metodolojik bakış açılarının sermayeye odaklandırılmasını içermektedir. 1990’ların başında bu yana, Lyon deneyimi, kent planlama sürecinde gelişimi sağlamak için bir çok Fransız aglomerasyon çalışmasında referans noktası olarak kullanılmıştır. Lille ve Rennes çalışmaları da bu yönde yapılmış çalışmalardır.
Yerel bakış açısına göre, toplumsal veya kentsel alan kademesinde, schéma directeur başlangıç olarak “aglomerasyon mantığı” fikrine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Lyon’da, bu konsept bir kurum içerisinde hayata geçirilmiştir: Communauté urbaine.

Fransız yerel yönetim sisteminin en temel özelliklerinden biri, fırsatları kamusal çerçeve ile sınırlamasıdır. Bu sebeple, politik tartışmalar, schéma directeur bölgesinde ne olması gerektiği konseptinin dışlanması yönünde baskı unsuru olmaktadır. Seçim yapılırken üzerinde durulması gereken öncelikli konu, tüm kentsel alan ve onun sosyal mantık ile entegre olup kentsel politikaların uygulanmasında önemli bir araç olabilecek, tutarlı gelişim mantıklarıdır. Schéma directeur, 1992 yılından bu yana, plan raporundaki tüm esnekliklere karşın, gelişimin düzenlenmesi adına La communauté urbaine tarafından kullanılmıştır.

1 2 3

KAYNAKÇA
NEWMAN Peter and THORNLEY Andy, “Urban Planning in Euope”, Routledge, 2002.
HEALY, Patsy; MATTE, Alain; “Making Strategic and Spatial Plans”, Routlecge, 1999.
Metropoliten Planlama Ders Notları (2005 – 2006).
www.lyon.fr.
www.photos-de-ville.com.
www.dboc.net/lyon.
urbanrail.net.
www.paris.fr
fr.wikipedia.org.
en.wikipedia.org.
www.guide-de-paris.org
www.lyon-confluence.fr.
www.davidm.net

 Editör: MATT HICKMAN   İngiliz mimarlık firması Grimshaw’un Los Angeles ofisi, 30.000’den fazla öğrencisi olan genç bir kolej olan Santa Monica College’da (SMC) 21.000 metrekarelik bir sanat kompleksi için planlar yaptı.

Copyright © 2020 All Rights Reserved | Mimdap.org